Ustaw stronę jako startową
Alfabetarium

O nas

Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży powstało w 2000 roku. W trakcie dotychczasowej działalności Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży realizowało cele statutowe poprzez m.in. organizowanie szkoleń, spotkań dyskusyjnych, seminariów i konferencji. Największą z nich była zorganizowana w 2001 r. konferencja "Wolontariat młodzieżowy w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej". Konferencji towarzyszyły również Targi Organizacji Pozarządowych z Polski i Wielkiej Brytanii, które były okazją do lepszego poznania i nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskimi i brytyjskimi organizacjami młodzieżowymi.
 
Szczególną rolę w działalności Stowarzyszenia zajmuje propagowanie idei wolontariatu, jako bardzo rozpowszechnionej w krajach Unii Europejskiej formy ofiarności i zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne. Stowarzyszenie przygotowało i przeprowadziło wiele szkoleń młodych wolontariuszy, których adresatem była młodzież uczęszczająca do szkół średnich.
 
W ramach stałej działalności w środowisku lokalnym na warszawskim Ursynowie, Stowarzyszenie realizowało projekt "Sport dla każdego", mający na celu propagowanie zdrowego trybu życia i krzewienia idei kultury fizycznej. W latach 2012 – 2014 przeprowadzony był cykl szkoleń i warsztatów o tematyce rozwoju osobistego.
 
Do najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia należy umożliwienie młodym ludziom pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, poprzez kształtowanie właściwych postaw i wzorców zachowania młodzieży, umiejętności wspólnego działania, samorządności oraz współodpowiedzialności oraz tworzenie warunków umożliwiających młodym ludziom właściwy rozwój ich zainteresowań i zdolności oraz wspieranie rozwoju kulturalnego, fizycznego i moralnego młodzieży.
 
 
słownik