Ustaw stronę jako startową
Alfabetarium
Alfabetarium

Żargon

Także "slang". To język specjalny, mowa określonych grup społecznych, zwłaszcza grup zawodowych a nie terytorialnych. Żargon różni się od języka ogólnego przede wszystkim słownictwem (podstawowe słownictwo jest takie same, różnice występują w niektórych słowach, określeniach czy zwrotach).
Słowo "żargon" jest nacechowane negatywnie. słownik